Odtrucie lekowe

Dostęp do ogromnej ilości leków przeciwbólowych, nasennych czy uspokajających sprawia, że odtrucie lekowe ratuje zdrowie i życie wielu osób. Rynek farmaceutyczny w Polsce w znacznej mierze jest zależny od wszechobecnej reklamy leków wydawanych bez recepty. Produkty lecznicze, jak każdy inny produkt, który ma być sprzedany, podlegają prawom marketingu. Reklamy leków nie różnią się od reklam innych towarów. Reklama polega więc na opisywaniu, przedstawianiu, powiadamianiu oraz zachęcaniu do zakupu i zażywania medykamentu. Stosuje się przy tym różne manipulacje marketingowe. Nic więc dziwnego, że coraz powszechniejszym zjawiskiem jest uzależnienie od leków i z pewnością nie należy się go wstydzić.

Jak ograniczyć zjawisko lekomanii

Umiejętne stosowanie leków bez recepty wiąże się z prowadzeniem szeregu działań edukacyjnych w różnych obszarach. Badania dowodzą, że postawy wobec stosowania leków wydawanych bez recepty oraz wzory ich stosowania są bardzo często niewłaściwe, a co za tym idzie niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. Należy pamiętać, że poza lekami bez recepty, czyli popularnymi lekami OTC, istnieją także leki wydawane na receptę od których także można się uzależnić.

Aby zmniejszyć do minimum szkodliwość tych produktów, należy przede wszystkim zwiększać świadomość pacjentów o możliwości uzależnienia np. poprzez rzetelne reklamy, zwiększać znajomość powikłań i edukować o konieczności przestrzegania terminów ważności leków. Ponadto trzeba sprawdzać, czy w innym preparacie nie ma tej samej substancji, aby nie dopuścić do przedawkowania. Tak jak w przypadku innych substancji, odtrucie od alkoholu czy leków jest konsekwencją zgubnego działania konkretnych substancji. Najlepiej, gdyby świadomość o ich szkodliwości powstrzymywała przed zbyt częstym sięganiem po nie.

Detox500 prowadzi detoksykację w warunkach poszanowania godności Pacjenta

z jednoczesnym zachowaniem procedur medycznych. Podczas całego procesu Pacjent znajduje się pod opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną.

Przed podjęciem świadczeń medycznych polegających na odtruciu organizmu z leków Pacjent zostaje gruntownie przebadany – w tym, przeprowadza się z nim szczegółowy wywiad, mający na celu eliminację ewentualnego ryzyka powikłań związanych z nagłym odstawieniem leku. Dzięki temu, znając faktyczny stan zdrowia Pacjenta, przebyte choroby czy inne problemy zdrowotne – poza uzależnieniem – mamy możliwość zapobiec ewentualnym późniejszym komplikacjom. 

Skontaktuj się z nami w potrzebie

Zrobimy co w naszej mocy by ci pomóc