Objawy uzależnienia

Rozpoznanie objawów uzależnienia daje szansę na szybką i adekwatną reakcję do stopnia nasilenia problemów z alkoholem. Istotna dla postrzegania alkoholizmu definicja uzależnienia alkoholowego znajduje się w podręczniku „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, w skrócie DSM. Jest on wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne od 1952 roku. Terminu „uzależnienie od alkoholu” zamiast słowa „alkoholizm” użyto po raz pierwszy w 3. wydaniu podręcznika: w DSM-III w 1987 roku.

Therapy with its emphasis on vulnerable face-to-face sharing, presents challenges for men

Symptomy i zachowania świadczące o uzależnieniu od alkoholu

W DSM-III wyszczególniono objawy uzależnienia od alkoholu. Można je stwierdzić, jeśli na picie poświęca się dużą ilość czasu i zaburza ono normalny rytm funkcjonowania. Symptomem uzależnienia, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest przede wszystkim zwiększona ilość wypijanego alkoholu, częściej lub w większych dawkach niż się wcześniej zakładało. Ponadto o problemie może świadczyć długotrwały zamiar lub już podjęta, ale zakończona niepowodzeniem, próba odstawienia alkoholu. Do niebezpiecznych zachowań należą również: poszukiwanie powodów do picia, upijanie się z dużą częstotliwością, występowanie objawów abstynencyjnych, niewypełnianie obowiązków w wyniku upijania się lub wykonywanie ich pod wpływem alkoholu. Uważniejsza obserwacja jest wskazana także, kiedy alkohol traktuje się jako sposób na ratunek przed kacem, a picie utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Czujność powinna wzbudzić niemożność zaprzestania picia, mimo świadomości, że niesie ono szkodliwe konsekwencje. Wówczas może się okazać, że jest się już w jednej z faz uzależnienia od alkoholu, choć problem nie wydawał się aż tak poważny.

Do najczęstszych objawów uzależnienia od alkoholu zalicza się:

  • głód alkoholowy – u chorego pojawia się wewnętrzny przymus wypicia alkoholu, poczucie, że organizm fizycznie nie będzie funkcjonował bez kolejnej dawki używki
  • strata kontroli nad piciem – zdrowy człowiek wie, kiedy powinien przestać pić, alkoholik nie jest w stanie przerwać picia
  • większa tolerancja alkoholu – choroba alkoholowa prowadzi do sięgania po coraz wyższe dawki, aby odczuć efekt działania substancji (alkoholik mający 1,5 promila we krwi nie robi wrażenia, że jest pijany, ponieważ jego organizm uodparnia się na działanie związków chemicznych zawartych w alkoholu etylowym)
  • skoncentrowanie życia wokół alkoholu – chory zaniedbuje rodzinę, przyjaciół, rozwój zawodowy, przestaje interesować się swoim dawnym hobby przenosząc energię na zdobywanie alkoholu
  • pojawienie się luk w pamięci – osoba uzależniona przestaje pamiętać wydarzenia, które zaszły po wypiciu alkoholu, w jej pamięci coraz częściej pojawiają się „puste fragmenty

Skontaktuj się z nami w potrzebie

Zrobimy co w naszej mocy by ci pomóc