Co to jest alkoholizm? Definicja i objawy

Alkoholizm, znany również jako choroba alkoholowa, to przewlekłe zaburzenie, które wpływa na różne aspekty życia osoby uzależnionej. Jest to stan, w którym konsumpcja alkoholu staje się na tyle intensywna i regularna, że zaczyna wpływać negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje społeczne, obowiązki zawodowe i rodzinne.

Objawy alkoholizmu mogą obejmować:

 • Zwiększoną tolerancję na alkohol, co oznacza potrzebę spożywania coraz większych ilości, aby osiągnąć pożądany efekt.
 • Objawy abstynencyjne, takie jak drżenie rąk, bóle głowy i nudności, które występują po zaprzestaniu spożycia alkoholu.
 • Trudności w utrzymaniu trzeźwości, nawet pomimo negatywnych konsekwencji spożycia alkoholu.
 • Zaniedbywanie obowiązków w pracy, w domu czy w relacjach społecznych na rzecz picia.
 • Ograniczenie lub porzucenie ważnych działań społecznych, zawodowych czy rekreacyjnych.

Typowe zachowania charakterystyczne dla alkoholika

Zachowania alkoholika są różnorodne i mogą zmieniać się w zależności od stadium choroby, jednak istnieją pewne uniwersalne cechy, które są często obserwowane.

Do typowych zachowań alkoholika można zaliczyć:

 • Agresja i awantury: Osoby uzależnione często stają się agresywne, zarówno werbalnie, jak i fizycznie, zwłaszcza gdy są pod wpływem alkoholu.
 • Zaniedbywanie obowiązków: Nieobecności w pracy, opóźnienia, brak zainteresowania domowymi obowiązkami są często spotykane wśród alkoholików.
 • Zaprzeczanie problemowi: Alkoholicy często nie uznają, że mają problem z alkoholem, nawet gdy jest to oczywiste dla osób wokół nich.
 • Manipulacja i kłamstwa: W celu ukrycia swojego problemu, alkoholicy często stosują manipulację i kłamstwa.
 • Zmiany nastroju i izolacja: Osoby uzależnione mogą wycofać się z życia społecznego i rodzinnych obowiązków, często zamykając się w sobie i unikając kontaktu z innymi.

Każdy z tych objawów i zachowań może być sygnałem alarmowym, który wskazuje na potrzebę podjęcia działań w celu diagnozy i leczenia alkoholizmu.

Jak alkoholizm wpływa na relacje rodzinne?

Alkoholizm jest chorobą, która nie wpływa tylko na osobę uzależnioną, ale również na jej najbliższe otoczenie, w tym na rodzinę. Relacje rodzinne są często jednymi z pierwszych, które ulegają destrukcji w wyniku uzależnienia od alkoholu.

Najczęstsze konsekwencje dla relacji rodzinnych:

 • Agresja i przemoc: Alkohol często wywołuje agresję, która może być skierowana na partnera, dzieci czy innych członków rodziny.
 • Współuzależnienie: Członkowie rodziny alkoholika często wpadają w pułapkę współuzależnienia, próbując „ratować” osobę uzależnioną i przejmując na siebie jej obowiązki.
 • Zaniedbanie: Osoba uzależniona może zaniedbywać swoje obowiązki rodzicielskie, co ma negatywny wpływ na rozwój i samopoczucie dzieci.
 • Rozpad rodziny: W skrajnych przypadkach alkoholizm może doprowadzić do separacji czy nawet rozwodu, niszcząc tym samym strukturę rodziny.

Fazy alkoholizmu: od zaprzeczenia do kryzysu

Alkoholizm nie jest stanem statycznym; to choroba, która przechodzi przez różne fazy. Zrozumienie tych faz może pomóc w identyfikacji problemu i podjęciu odpowiednich kroków w kierunku leczenia.

Główne fazy alkoholizmu:

 • Faza zaprzeczenia: W tej fazie osoba uzależniona często nie przyznaje się do problemu. Może bagatelizować swoje picie i jego wpływ na życie.
 • Faza eksperymentalna: Osoba zaczyna spożywać alkohol w sposób regularny, ale jeszcze nie doświadcza poważnych negatywnych konsekwencji.
 • Faza rutyny: Picie staje się częścią codziennej rutyny. Osoba uzależniona może zaczynać doświadczać problemów zdrowotnych i społecznych.
 • Faza krytyczna: W tym etapie osoba uzależniona traci kontrolę nad piciem. Może doświadczać poważnych problemów zdrowotnych, zawodowych i rodzinnych.

Każda z tych faz charakteryzuje się specyficznymi zachowaniami i objawami, które mogą służyć jako wskaźniki potrzeby interwencji i leczenia.

Konsekwencje zdrowotne alkoholizmu

Alkoholizm to nie tylko problem społeczny i emocjonalny, ale również poważne zagrożenie dla zdrowia. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może prowadzić do licznych komplikacji zdrowotnych, które w skrajnych przypadkach mogą być śmiertelne.

Najważniejsze konsekwencje zdrowotne:

 • Choroby wątroby: W tym marskość wątroby i zapalenie wątroby.
 • Problemy z układem krążenia: Nadciśnienie, choroby serca, a nawet zawały.
 • Zaburzenia psychiczne: Depresja, lęki, a w skrajnych przypadkach psychozy alkoholowe.
 • Problemy z układem pokarmowym: Wrzody, zapalenie trzustki i inne problemy z trawieniem.
 • Zaburzenia neurologiczne: Neuropatie, zaburzenia koordynacji i pamięci.

Metody leczenia alkoholizmu: od detoksu do terapii

Leczenie alkoholizmu to proces wieloetapowy, który wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma jednej „magicznej” metody, która wyleczy alkoholizm, ale istnieje wiele różnych opcji terapeutycznych, które mogą być dostosowane do potrzeb pacjenta.

Najpopularniejsze metody leczenia:

 • Detoks alkoholowy: Pierwszym krokiem w leczeniu alkoholizmu jest detoks, który ma na celu oczyszczenie organizmu z toksyn i złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego.
 • Terapia farmakologiczna: Leki takie jak disulfiram (Esperal) czy naltrekson mogą być używane do kontroli pragnienia alkoholu.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (TPB): Skupia się na zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania związanego z piciem.
 • Wsparcie społeczne i grupy wsparcia: Grupy takie jak AA (Anonimowi Alkoholicy) oferują wsparcie emocjonalne i praktyczne w utrzymaniu trzeźwości.

Ostateczny sukces w leczeniu alkoholizmu zależy od wielu czynników, w tym od motywacji pacjenta, wsparcia rodziny i dostępu do odpowiednich zasobów terapeutycznych.

Wpływ alkoholizmu na życie zawodowe i społeczne

Alkoholizm nie wpływa tylko na zdrowie fizyczne i psychiczne osoby uzależnionej, ale również ma daleko idące konsekwencje w innych aspektach życia. W tym kontekście, życie zawodowe i społeczne są często najbardziej dotknięte.

Zmiany w życiu zawodowym:

 • Brak koncentracji i spadek produktywności: Alkoholizm często prowadzi do spadku wydajności w pracy.
 • Nieobecności i spóźnienia: Osoby uzależnione często mają problem z punktualnością i regularnością w pracy.
 • Konflikty z przełożonymi i współpracownikami: Zmiany w zachowaniu i nastroju mogą prowadzić do napięć w relacjach zawodowych.

Konsekwencje w życiu społecznym:

 • Izolacja: Alkoholiki często wycofują się z życia społecznego.
 • Zerwanie relacji: Długotrwałe nadużywanie alkoholu może prowadzić do zerwania więzi z rodziną i przyjaciółmi.
 • Problemy z prawem: Przemoc domowa, jazda pod wpływem alkoholu i inne wykroczenia są częstymi problemami.

Jak pomóc osobie z problemem alkoholowym i jej rodzinie?

Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu i jej rodzinie to wyzwanie, które wymaga zintegrowanego podejścia. Oto kilka sposobów, które mogą być efektywne w tej trudnej sytuacji.

Dla osoby uzależnionej:

 • Profesjonalna diagnoza i leczenie: Pierwszym krokiem jest zawsze profesjonalna diagnoza i stworzenie indywidualnego planu leczenia.
 • Wsparcie emocjonalne: Utrzymanie motywacji do leczenia jest kluczowe, a wsparcie ze strony bliskich może być w tym bardzo pomocne.

Dla rodziny:

 • Edukacja i świadomość: Rodzina powinna być świadoma, czym jest alkoholizm i jakie są jego konsekwencje.
 • Grupy wsparcia dla rodzin: Organizacje takie jak Al-Anon mogą oferować wsparcie i praktyczne narzędzia dla rodzin osób uzależnionych.

Pomoc osobie z problemem alkoholowym i jej rodzinie to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i zrozumienia. Warto jednak pamiętać, że z odpowiednim wsparciem i leczeniem, powrót do normalnego życia jest możliwy.