Kategorie
Blog

Kto jest najbardziej narażony na uzależnienie od alkoholu?

Choroba alkoholowa może dotknąć każdego: mężczyzn i kobiety, młodzież i starszych, osoby bezrobotne, jak i te znajdujące się w bardzo dobrej sytuacji materialnej. Istnieją jednak pewne czynniki ryzyka, które mają wpływ na to, że niektórzy są narażeni na uzależnienie od alkoholu bardziej niż inni.

Ryzyko uzależnienia od alkoholu

Wiele osób zastanawia się, czy grozi im nałogowe picie, jeśli rodzice mieli problem z alkoholem. Badania przeprowadzone wśród dzieci alkoholików wykazały, że alkoholizm jest w pewnym stopniu uwarunkowany genetycznie. Oznacza to, że ryzyko związane z uzależnieniem od alkoholu jest u nich aż 4 razy większe niż u innych. Nie jest to jednak regułą, ponieważ choroba alkoholowa ma wiele innych przyczyn.

Alkoholizm często bierze się z trudnej sytuacji życiowej – jest próbą ucieczki od problemów. Nierzadko towarzyszy mu agresja, przemoc w rodzinie czy inne uzależnienia. Coraz częściej po alkohol sięgają też młodzi ludzie, którzy w ten sposób chcą zamanifestować swoją dorosłość, a przy okazji zaimponować rówieśnikom. Czasem jest to wynik presji, jakie wywiera na nich środowisko. Piją, bo boją się wykluczenia. Chorobie alkoholowej sprzyja też nasza kultura. Polacy są w czołówce narodów nadużywających alkoholu. Imieniny, urodziny, chrzciny, wesela, spotkania biznesowe to tylko nieliczne okazje do wypicia kieliszka.

Co ciekawe – do czynników uzależnienia od alkoholu zalicza się także płeć. Alkoholicy najczęściej kojarzą się z mężczyznami, jednak większą tendencję do wpadnięcia w nałóg mają kobiety. Jest to związane z różnicami w budowie fizjologicznej. Kobiety wytwarzają mniej enzymów odpowiedzialnych za metabolizm alkoholu. Mają też wyższy poziom estrogenów, co przekłada się na szybsze wchłanianie alkoholu do organizmu.

Alkoholizm – gdzie szukać pomocy?

Warto podkreślić, że mimo oddziaływania czynników genetycznych i środowiskowych, każdy ma szansę pokonać nałóg. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie problemu i zgłoszenie się na detoks alkoholowy do ośrodka leczenia uzależnień.