Kategorie
Blog

Czynniki wpływające na szybkość procesu detoksykacji

Alkoholizm to choroba dotykająca ogromną cześć naszego społeczeństwa. Z jej leczeniem wiąże się wiele trudnych i wymagających procesów, dlatego tak ważne jest wsparcie i zaangażowanie bliskich chorego. W poniższym wpisie wyjaśnimy, na czym polega zabieg odtruwania alkoholowego, czyli tzw. detoks alkoholowy, a także co wpływa na czas jego trwania.

Na czym polega detoks alkoholowy 

Moment odstawienia alkoholu przez osobę uzależnioną wiążę się z bardzo przykrymi objawami zespołu abstynencyjnego, takimi jak: bóle mięśni, bóle głowy, nudności, wymioty, rozdrażnienie, napady lęku i agresji, zaburzenia snu, nadmierne pocenie się, a czasem nawet omamy. Detoksykacja ma na celu przede wszystkim złagodzenie wszelkich dolegliwości pojawiających się przy przerwaniu ciągu alkoholowego. Detoks alkoholowy polega na podaniu pacjentowi płynów i środków farmakologicznych dobranych przed wykwalifikowaną kadrę medyczną do indywidualnego stanu zdrowia i potrzeb pacjenta. Najbardziej skuteczne i komfortowe dla pacjenta okazują się stacjonarne detoksy alkoholowe w klinice, które zapewniają całodobową opiekę medyczną, kontrolę stanu zdrowia chorego oraz wyżywienie.

Ile będzie trwał proces detoksykacji 

To zależy. Niestety nie da się określić standardowego czasu skutecznego odtruwania alkoholowego. Zazwyczaj trwa on od 3 do 7 dni jednak zdarzają się sytuacje, w których detoks przedłuża się do 10 dni i dłużej. Zarówno stopień uzależnienia chorego, jak i jego konsekwencje ukazujące się szczególnie widocznie w okresach trzeźwienia zależą od wielu czynników i wpływają na długość podejmowanego leczenia.

Szybkość procesu detoksykacji zależy od:

  • historii chorego i historii choroby (kluczowe będzie pytanie o czas trwania uzależnienia),
  • obecności chorób towarzyszących (zarówno fizycznych, jak i psychicznych),
  • a także od wszelkich, trudnych do zdefiniowania potrzeb uzależnionego (społecznych, duchowych i emocjonalnych).

Niezwykle ważne jest, aby osoba walcząca z uzależnieniem nie starała się porównywać do tempa osiągnięć i sukcesów innych, lecz raczej starała się mocno współpracować ze specjalistami, pod których opieką się znajduje. Odbywając detoks alkoholowy, warto skorzystać także z pomocy terapeuty lub coacha.