Kategorie
Blog

Najczęstsze przyczyny występowania nawrotów uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym, a jego podstawowym objawem jest koncentracja na spożywaniu używki i nawracająca potrzeba picia. Większości osób choroba kojarzy się właśnie z objawami występującymi w czasie spożywania alkoholu. Tymczasem niektóre z nich występują także w czasie abstynencji, co może przyczyniać się do występowania nawrotów choroby.

Jakie są sposoby leczenia?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce kryteriami, uzależnienie rozpoznaje się wtedy, gdy spełnione jest kilka kryteriów – silne pragnienie zażywania substancji, trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z jej przyjmowaniem, przyjmowanie tej samej lub podobnej substancji w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych, stwierdzenie objawów tolerancji czy też zaniedbywanie innych źródeł przyjemności oraz spożywanie alkoholu mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw. Leczenie uzależnienia od alkoholu jest trudnym procesem, a podstawową metodą jest psychoterapia – indywidualna oraz grupowa. Dopiero w drugiej kolejności stosowane jest środki farmakologiczne, które mogą jedynie wspomagać proces trzeźwienia.

Przyczyny występowania nawrotów

Nawrót choroby alkoholowej oznacza, że istnieją obszary do dalszej pracy nad sobą, z którymi alkoholik ma trudności. Istnieje pula wyzwalaczy zewnętrznych, czyli bodźców, które kojarzą się z używaniem środków psychoaktywnych i mogą być źródłem głodu, choćby takie jak sklepy monopolowe czy ogródki piwne. Przyczyn nawrotów można się dopatrywać się także w dwóch obszarach – interpersonalnych oraz intrapersonalnych. Przyczyny interpersonalne, to najczęściej konflikty w relacjach z innymi ludźmi oraz naciski ze strony otoczenia. Przyczyny intrapersonalne nawrotów to wszystkie stany emocjonalne – zarówno negatywne, jak i pozytywne, takie jak złość, smutek, uczucie satysfakcji oraz gwałtowna potrzeba lub pokusa przyjęcia środków psychoaktywnych. Często oba rodzaje czynników występują równocześnie, oddziałując na siebie i nasilając siebie nawzajem.